Първенства
НБЛ-Мъже | Редовен сезон
1
1 07-10-2017
гр.Правец
з. Правец
Лукойл Академик

Рилски спортист
16:00 БНТ Boxscore
2 08-10-2017
гр.Варна
з. Христо Борисов
Черно море Тича

Левски 2014
18:00 Boxscore
3 07-10-2017
гр.Пловдив
з. Сила
Академик Бултекс 99

Ямбол
18:00 Boxscore
4 07-10-2017
гр.Плевен
з. Балканстрой
Спартак Плевен

Берое
18:00 Boxscore
2
5 14-10-2017
гр.София
з. Универсиада
Левски 2014

Академик Бултекс 99
18:00 Boxscore
6 14-10-2017
гр.Ямбол
з. Диана
Ямбол

Спартак Плевен
18:00 Boxscore
7 14-10-2017
гр.Самоков
з. Арена Самоков
Рилски спортист

Черно море Тича
18:00 Boxscore
8 14-10-2017
гр.Ботевград
з. Арена Ботевград
Балкан

Лукойл Академик
17:00 БНТ Boxscore
3
9 21-10-2017
гр.Плевен
з. Балканстрой
Спартак Плевен

Левски 2014
18:00 Boxscore
10 21-10-2017
гр.Пловдив
з. Сила
Академик Бултекс 99

Рилски спортист
18:00 БНТ Boxscore
11 21-10-2017
гр.Варна
з. Христо Борисов
Черно море Тича

Балкан
18:00 Boxscore
12 21-10-2017
гр.Стара Загора
з. Общинска - Ст.Загора
Берое

Ямбол
18:00 Boxscore
4
13 28-10-2017
гр.Самоков
з. Арена Самоков
Рилски спортист

Спартак Плевен
18:00 Boxscore
14 28-10-2017
гр.София
з. Универсиада
Левски 2014

Берое
18:00 БНТ Boxscore
15 28-10-2017
гр.Ботевград
з. Арена Ботевград
Балкан

Академик Бултекс 99
18:00 Boxscore
16 28-10-2017
гр.Правец
з. Правец
Лукойл Академик

Черно море Тича
18:00 Boxscore
5
17 04-11-2017
гр.Стара Загора
з. Общинска - Ст.Загора
Берое

Рилски спортист
18:00 БНТ Boxscore
18 04-11-2017
гр.Плевен
з. Балканстрой
Спартак Плевен

Балкан
18:00 Boxscore
19 04-11-2017
гр.Пловдив
з. Сила
Академик Бултекс 99

Лукойл Академик
18:00 Boxscore
20 04-11-2017
гр.Ямбол
з. Диана
Ямбол

Левски 2014
18:00 Boxscore
6
21 11-11-2017
гр.Ботевград
з. Арена Ботевград
Балкан

Берое
18:00 БНТ Boxscore
22 11-11-2017
гр.Самоков
з. Арена Самоков
Рилски спортист

Ямбол
18:00 Boxscore
23 11-11-2017
гр.Правец
з. Правец
Лукойл Академик

Спартак Плевен
18:00 Boxscore
24 11-11-2017
гр.Варна
з. Христо Борисов
Черно море Тича

Академик Бултекс 99
18:00 Boxscore
7
25 18-11-2017
гр.Стара Загора
з. Общинска - Ст.Загора
Берое

Лукойл Академик
18:00 БНТ Boxscore
26 18-11-2017
гр.Плевен
з. Балканстрой
Спартак Плевен

Черно море Тича
18:00 Boxscore
27 18-11-2017
гр.Ямбол
з. Диана
Ямбол

Балкан
18:00 Boxscore
28 18-11-2017
гр.София
з. Универсиада
Левски 2014

Рилски спортист
18:00 Boxscore
8
29 02-12-2017
гр.Варна
з. Христо Борисов
Черно море Тича

Берое
18:00 Boxscore
30 02-12-2017
гр.Правец
з. Правец
Лукойл Академик

Ямбол
18:00 Boxscore
31 02-12-2017
гр.Ботевград
з. Арена Ботевград
Балкан

Левски 2014
17:00 БНТ Boxscore
32 02-12-2017
гр.Пловдив
з. Сила
Академик Бултекс 99

Спартак Плевен
18:00 Boxscore
9
33 09-12-2017
гр.Ямбол
з. Диана
Ямбол

Черно море Тича
18:00 Boxscore
34 09-12-2017
гр.Стара Загора
з. Общинска - Ст.Загора
Берое

Академик Бултекс 99
18:00 Boxscore
35 09-12-2017
гр.София
з. Универсиада
Левски 2014

Лукойл Академик
18:00 Boxscore
36 09-12-2017
гр.Самоков
з. Арена Самоков
Рилски спортист

Балкан
16:30 БНТ Boxscore
10
37 16-12-2017
гр.Самоков
з. Арена Самоков
Рилски спортист

Лукойл Академик
16:30 БНТ Boxscore
38 16-12-2017
гр.София
з. Универсиада
Левски 2014

Черно море Тича
18:00 Boxscore
39 16-12-2017
гр.Ямбол
з. Диана
Ямбол

Академик Бултекс 99
18:00 Boxscore
40 16-12-2017
гр.Стара Загора
з. Общинска - Ст.Загора
Берое

Спартак Плевен
18:00 Boxscore
11
41 23-12-2017
гр.Пловдив
з. Сила
Академик Бултекс 99

Левски 2014
18:00 Boxscore
42 23-12-2017
гр.Плевен
з. Балканстрой
Спартак Плевен

Ямбол
18:00 Boxscore
43 23-12-2017
гр.Варна
з. Христо Борисов
Черно море Тича

Рилски спортист
18:00 Boxscore
44 23-12-2017
гр.Правец
з. Правец
Лукойл Академик

Балкан
16:30 БНТ Boxscore
12
45 30-12-2017
гр.София
з. Универсиада
Левски 2014

Спартак Плевен
16:30 БНТ Boxscore
46 30-12-2017
гр.Самоков
з. Арена Самоков
Рилски спортист

Академик Бултекс 99
18:00 Boxscore
47 30-12-2017
гр.Ботевград
з. Арена Ботевград
Балкан

Черно море Тича
18:00 Boxscore
48 30-12-2017
гр.Ямбол
з. Диана
Ямбол

Берое
18:00 Boxscore
13
49 06-01-2018
гр.Плевен
з. Балканстрой
Спартак Плевен

Рилски спортист
18:00 Boxscore
50 06-01-2018
гр.Стара Загора
з. Общинска - Ст.Загора
Берое

Левски 2014
18:00 Boxscore
51 06-01-2018
гр.Пловдив
з. Сила
Академик Бултекс 99

Балкан
17:00 БНТ Boxscore
52 06-01-2018
гр.Варна
з. Христо Борисов
Черно море Тича

Лукойл Академик
18:00 Boxscore
14
53 13-01-2018
гр.Самоков
з. Арена Самоков
Рилски спортист

Берое
17:00 БНТ Boxscore
54 13-01-2018
гр.Ботевград
з. Арена Ботевград
Балкан

Спартак Плевен
18:00 Boxscore
55 13-01-2018
гр.Правец
з. Правец
Лукойл Академик

Академик Бултекс 99
18:00 Boxscore
56 13-01-2018
гр.София
з. Универсиада
Левски 2014

Ямбол
18:00 Boxscore
15
57 20-01-2018
гр.Стара Загора
з. Общинска - Ст.Загора
Берое

Балкан
18:00 Boxscore
58 20-01-2018
гр.Ямбол
з. Диана
Ямбол

Рилски спортист
18:00 Boxscore
59 20-01-2018
гр.Плевен
з. Балканстрой
Спартак Плевен

Лукойл Академик
18:00 Boxscore
60 20-01-2018
гр.Пловдив
з. Сила
Академик Бултекс 99

Черно море Тича
17:00 БНТ Boxscore
16
61 27-01-2018
гр.Правец
з. Правец
Лукойл Академик

Берое
17:00 БНТ Boxscore
62 27-01-2018
гр.Варна
з. Христо Борисов
Черно море Тича

Спартак Плевен
18:00 Boxscore
63 27-01-2018
гр.Ботевград
з. Арена Ботевград
Балкан

Ямбол
18:00 Boxscore
64 27-01-2018
гр.Самоков
з. Арена Самоков
Рилски спортист

Левски 2014
18:00 Boxscore
17
65 03-02-2018
гр.Стара Загора
з. Общинска - Ст.Загора
Берое

Черно море Тича
18:00 Boxscore
66 03-02-2018
гр.Ямбол
з. Диана
Ямбол

Лукойл Академик
18:00 Boxscore
67 03-02-2018
гр.София
з. Универсиада
Левски 2014

Балкан
17:00 БНТ Boxscore
68 03-02-2018
гр.Плевен
з. Балканстрой
Спартак Плевен

Академик Бултекс 99
18:00 Boxscore
18
69 10-02-2018
гр.Варна
з. Христо Борисов
Черно море Тича

Ямбол
18:00 Boxscore
70 10-02-2018
гр.Пловдив
з. Сила
Академик Бултекс 99

Берое
18:00 Boxscore
71 10-02-2018
гр.Правец
з. Правец
Лукойл Академик

Левски 2014
18:00 Boxscore
72 10-02-2018
гр.Ботевград
з. Арена Ботевград
Балкан

Рилски спортист
17:00 БНТ Boxscore
Класиране
Кошница
Брой 12

ТОП 5 на Кръга
НБЛ - мъже (кръг 27)
Галерия
КЛАСИРАНЕ


3x3