ФЕДЕРАЦИЯ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет е колективен орган на управление на БФБ и се състои от Председателя на БФБ и от 8 до 14 члена.

Точният брой на членовете на УС за конкретния мандат се определя от ОС по предложение на новоизбрания Председател; 
Членовете на Управителния съвет се избират с тайно гласуване за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани. 
Всеки делегат на Общото събрание гласува за необходимия съгласно решението по ал.2. брой кандидати за членове на УС; Бюлетина с гласуване за по-малко или повече от този брой кандидати се счита за невалидна.

В случай че поради равенство на гласовете за определени кандидати е невъзможно да се определи необходимия брой членове на УС, тогава се провежда още един или повече турове тайно гласуване, само между тези кандидати;

Явно гласуване за членове на УС е възможно само когато броят на кандидатите е равен на необходимия брой членове, които трябва да бъдат избрани и предложението се гласува „анблок”. 


Членове на Управителния съвет

 

Георги Глушков Президент

Александър Александров Член УС

Петър Георгиев Член УС
Константин Папазов Член УС
Иван Ценов Член УС
Иван Чолаков Член УС
Тодор Стойков Член УС
Красимира Банова Член УС
Милен Велчев Член УС
Ради Минчев Член УС
Тодор Иванов Член УС
Кошница


Брой 12

ТОП 5 на Кръга
НБЛ-Мъже (кръг 2)
Галерия
КЛАСИРАНЕ


3x3