НОВИНИ
 

Арбитражната комисия преразгледа глобите на Рилски спортист и Черно море Тича

26.05.2017 19:34
Арбитражната комисия преразгледа глобите на Рилски спортист и Черно море Тича

Арбитражната комисия към БФБаскетбол се събра днес, за да разгледа жалби от Рилски спортист и Черно море Тича. Двата клуба сезираха АК и поискаха преразглеждане на решения на Дисциплинарно Административния съвет към НБЛ. Става дума за решение № 80/ 12.05.2017г., с което ДАС наложи на варненския клуб санкции на обща стойност 5300 лв. Рилски спортист пък оспорва решение на ДАС № 83/ 15.05.2017г., с което на президента на клуба бе наложена глоба в размер на 800 лв.

 

В първото си решение от днес Арбитражната комисия (АК) при БФБ прие, че Дисциплинарно Административния Съвет (ДАС) при Национална Баскетболна Лига (НБЛ) не е спазил процедурата съгласно чл.17 от Дисциплинарно - Административния Правилник на НБЛ (ДАП) и при наличието на това процесуално нарушение АК отменя изцяло Решение № 83/ 15.05.2017г. на ДАС.

 

По отношение на второто решение на АК  от днес, във връзка с жалбата на Черно море ТИЧА Варна - от изложеното в доклада на дежурния представител - Иван Бакърджиев, Решение № 80/ 12.05.2017г. на ДАС, жалбата на Борис Стоянов, както и от записа на срещата, направен от Българската национална телевизия, Арбитражната комисия при БФБ прие за установено от фактическа и правна страна наличието на дисциплинарно нарушение по чл. 37.9 от ДАП, изразяващо се в запалване на димки, факли, бомбички, други пиротехнически средства или запалими предмети на трибуната преди, по време или след срещата на димки, факли, бомбички, други пиротехнически средства или запалими предмети.

 

По отношение размера на наложената имуществена санкция от 2000 лв. за описаното в чл. 37.9 от ДАП дисциплинарно нарушение, същия Арбитражната комисия намира за наложен в рамките, очертани в чл. 37.9 от ДАП и за изцяло съответстващ на тежестта на конкретното дисциплинарно нарушение и оставя в сила Решение № 80/12.05.2017 г. на ДАС при НБЛ, в частта, с която на основание чл. 37.9 от ДАП на БК Черно море ТИЧА е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

 

 По отношение оспорване размера на имуществената санкция по чл. 40.38 от ДАП за допусната лоша организация на срещата като цяло, Арбитражната комисия смята жалбата за частично основателна в тази й част, и  като се вземе предвид обстоятелството, че това се случва за първи път на този БК, Арбитражната комисия при БФБ приема, че наложената на основание чл. 40.38 от ДАП имуществена санкция в размер на 2000 лв. е прекомерна и не съответства на тежестта на извършеното нарушение и по тази причина изменя Решение № 80/12.05.2017 г. на ДАС при НБЛ, в частта, с която на основание чл. 40.38 от ДАП на БК Черно море ТИЧА е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв., като намалява нейния размер на 1000 лева.

 

По отношение оспорване размера на имуществената санкция по чл. 37, т. 6, 7 и 8 от ДАП в размер на 1000 лв., Арбитражната комисия приема, че от доклада на дежурния представител- Иван Бакърджиев не може безспорно да се установи обстоятелството кога по време на срещата, колко и какво точно е хвърляно по терена.

 

Освен това комисията потвърди първата санкция по настоящето решение за подобно поведение, поради което за да не се допусне комулация на две наказания за едно и също поведение Арбитражната комисия отменя Решение № 80/ 12.05.2017г. на ДАС при НБЛ, в частта, с която на основание чл. 37, т. 6, 7 и 8 от ДАП на БК Черно море ТИЧА е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

 

АК измени Решение № 80/ 12.05.2017 г. на ДАС при НБЛ, в частта, с която на основание чл. чл. 35.3 от ДАП на Дарин Великов е наложена глоба в размер на 300 лв., като отменя тази глоба и вместо нея определя глоба от 100 лева на основание чл.35.1 от ДАП, тъй като това е първо техническо нарушение на този треньор за сезона.
1 2 3 4 5 ... 28 »
Кошница


Брой 12

ТОП 5 на Кръга
НБЛ-Мъже (кръг 2)
Галерия
КЛАСИРАНЕ


3x3