НОВИНИ
 

УС реши: от следващия сезон в НБЛ - минимум двама българи на терена!

19.09.2017 21:01
УС реши: от следващия сезон в НБЛ - минимум двама българи на терена!

В истински маратон се превърна днешното заседание на Управителния съвет в зала „Универсиада“. След 5 часа дискусии управата прие и някои промени в Устройствения правилник на НБЛ, както и в наредбата на лигата преди началото на състезателния сезон през октомври. Промените в Устройствения правилник бяха задължителни след избора на Генерален мениджър на лигата. Това стана след конкурс, спечелен от Лили Борисова.

 

В Правилника вече има текст, според който:

 

„Чл. 23. (1) Общото събрание на НБЛ взема решения по следните въпроси:

 

3.Избира/освобождава Генералния Мениджър на НБЛ;

9а.         Избира/освобождава Надзорен съвет;

Чл. 26.  (1) За всяко заседание на общо събрание се води протокол. 

(2) Протоколът се изготвя в тридневен срок от провеждане на заседанието, подписва се  от Генералния Мениджър и съставителя на протокола и незабавно след това се изпраща на всички членове. В 7-дневен срок от изпращане на протокола членовете могат да правят писмени бележки и възражения.“ Според новия правилник „Надзорният съвет на НБЛ контролира и подпомага дейността на Генералния Мениджър и Администрацията на НБЛ.

Чл. 33б. Надзорният съвет е в състав от 3 лица, представляващи БК, избрани от ОС на НБЛ за период от 1 година.“

 

Сред по-важните промени в Наредбата на НБЛ са:

 

  •  ПРАВО НА УЧАСТИЕ НА КЛУБОВЕ

 

 Чл. 5. Право на участие в НБЛ, ДП - мъже, имат клубове (БК), които са членове на НБЛ и отговарят на следните условия:

 9. заявят за участие и участват с отбор в А-група, ако картотекират в НБЛ повече от 3-ма състезатели, които не са български граждани. 

 

  • Раздел ІV ПРОВЕРКА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ОБОРУДВАНЕТО ПРЕДИ СРЕЩАТА И ИЗИСКВАНИЯТА НА НБЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА

 

Чл. 15а. Във връзка с изискванията за провеждане на среща на НБЛ и проверката от дежурния представител,, БК е длъжен да предостави Мениджър Проява, който да е запознат с наредбата на НБЛ и да подпомага оперативната дейност на БК, свързана с изискванията на НБЛ.

 

Чл. 58. БК домакин на среща от НБЛ е длъжен да осигури на полувремето на срещата развлекателна програма или събитие за зрителите с продължителност 5 - 10 мин. като игри с награди с публиката, изпълнения на артисти или танцьори (но не на мажоретките, които танцуват в другите интервали и едноминутни прекъсвания на срещата) или минимум 10 състезатели по минибаскетбол от своята школа, които да играят помежду си на терена.

 

 

  • ДВОЕН ЛИЦЕНЗ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ

 

 Чл. 70. (1) В случаите, когато БК участва в Държавно първенство на НБЛ и А група с два отбора, от картотекираните в НБЛ състезатели в А група имат право да бъдат картотекирани неограничен брой състезатели, навършващи 23 години в годината на започване на съответния сезон или по-млади.

 

 

  • УЧАСТИЕ В ПЪРВЕНСТВОТО НА СЪСТЕЗАТЕЛИ И ТРЕНЬОРИ

 

Чл. 74. (в сила за сезон 2017-18)

(1) В тимовия лист за всяка конкретна среща от НБЛ БК може да запише за участие максимум 5 редовно картотекирани състезатели, които нямат право да играят за Националния отбор на България или имат право да играят за Националния отбор на България, но попадат под ограничението, предвидено в чл. 3.21а. от Вътрешните правила на ФИБА. 

(2)    По време на игра, на терена трябва да има минимум 1 състезател, който има право да играе за Националния отбор на България и не е придобил българско гражданство по натурализация.

За нарушение на чл.74(2) се налагат описаните в чл.40.45 на ДАП наказания, както и служебна загуба по чл.105.4

 

Чл. 74. (в сила от сезон 2018-19)

(1) В тимовия лист за всяка конкретна среща от НБЛ БК може да запише за участие максимум 6 редовно картотекирани състезатели, които нямат право да играят за Националния отбор на България или имат право да играят за Националния отбор на България, но попадат под ограничението, предвидено в чл. 3.21а. от Вътрешните правила на ФИБА.   

(2) По време на игра, на терена трябва да има минимум 2 състезателя, който имат право да играят за Националния отбор на България и не са придобили българско гражданство по натурализация.

 (3) За нарушение на чл.74(2) се налагат описаните в чл.40.45 на ДАП наказания както и служебна загуба по чл.105.4

 

  • Раздел VІІІ

КОНТЕСТАЦИИ

 

Чл. 114. Контестациите се разглеждат от Комисия по контестациите в състав Генералния Мениджър на НБЛ, Спортният Директор на НБЛ и членовете на Надзорният съвет на НБЛ, които представляват клубове, които не са страна в спорния случай.

 

  • Раздел ІХ

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 118. (1) В случай, че някой БК от НБЛ, не изпълни изискването на чл. 5, т. 6, то той дължи обезщетение за неучастие на отбор за подрастващи: по 10 000 лв. за всеки отбор в по-малко от изискуемите.

Чл. 118 (2) В случай, че някой БК от НБЛ, не изпълни изискването на чл. 5, т. 9, то той дължи обезщетение за неучастие на отбор в А група в размер на 12 000 лв.

 

(3)Обезщетенията са дължими в 7-дневен срок от предсрочното

прекратяване на участие в съответното първенство, а ако участието изобщо не е започвало – в 30-дневен срок от началото на съответното първенство.

 

Чл. 118а (нов) 20% от средствата, събрани по член 64, ал.1а и всички средства по чл. 118 (2) ще бъдат разходени изцяло за проекти за развитие на млади състезатели и треньори и по бюджет, съгласуван и приет от УС на БФБ.

 

  • Раздел ХІI

СУПЕРКУПА НА БЪЛГАРИЯ

 

Чл. 124в. СуперКупата е мач от календара на НБЛ, между шампиона на НБЛ и носителя на купата на България, който се провежда преди началото на сезона.

 

Чл. 124г. Ако шампионът на НБЛ и носителят на купата на България е един и същ, то СуперКупата е мач от календар на НБЛ, между шампиона и финалиста за Купа България, който се провежда преди началото на сезона.

 

Чл. 124д. Генералният Мениджър, съгласувано с Надзорния Съвет определя място, ден и час за провеждане на срещата за СуперКупата на България.

 

Чл. 124е. Разходите по организация, без настаняване и транспорт на двата отбора - участници в срещата за СуперКупата на България са за сметка на НБЛ.

 

Чл. 124ж. Разходите за настаняване и транспорт на отборите (състезатели и технически щаб) са за сметка на БК.

 

Чл. 124з. Картотекирането за срещата от СуперКупата на България се извършва по реда на глава V, като от изискуемите по чл. 62 (4) документи се представят само документи по т 2. и т.9.

 

УС утвърди предложените от ОС на НБЛ Система и Календар на НБЛ.

 

По Точка Разни бе проведена дискусия, при която всички членове бяха съгласни, че текстовете на Наредбата за ДП на НБЛ, както и другите нормативни документи на БФБ трябва да се спазят като по отношение на подадената контестация от БК Лукойл Академик, така и когато има неприемливо поведение на представител на БК.
1 2 3 4 5 ... 28 »
Кошница


Брой 12

ТОП 5 на Кръга
НБЛ-Мъже (кръг 2)
Галерия
КЛАСИРАНЕ


3x3