Отбор
ХЕЛГА

ХЕЛГА

Сезон:

НБЛ Аматьори | НБЛА ЗАПАД група Б
Състезател Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Владимир Петров 13 1.7/2.7 50.0 1.7/2.7 0.8 0.0/0.0 0.0/0.0 1.0 3.7 4.7 0.3 1.0 0.3 0.7 0.0 1.0 1.0 -0.7 3.3 7.3
Георги Брестнички 25 6.5/15.3 33.5 5.3/11.0 0.5 1.3/4.3 0.3 2.3/3.3 0.6 1.5 4.3 5.8 3.5 1.8 2.0 0.3 0.3 1.3 3.3 6.3 16.5 18.3
Николай Мораров 6 0.7/2.0 11.0 0.7/1.7 0.4 0.0/0.3 0.0 1.0/1.3 0.8 0.7 3.3 4.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.7 0.7 5.0 2.3 4.0
Петър Маринов 17 2.0/8.8 24.8 1.0/3.5 0.3 1.0/5.3 0.3 0.8/1.0 0.8 1.3 0.8 2.0 0.3 2.3 0.8 0.0 0.0 1.3 0.5 -11.8 5.8 -1.3
Петър Петров 21 1.3/3.8 48.0 1.3/3.8 0.5 0.0/0.0 0.8/3.0 0.2 3.3 4.0 7.3 0.3 0.8 0.5 0.0 0.0 1.0 2.0 -2.3 3.3 6.8
Пламен Пенев 28 2.5/8.0 33.5 2.3/6.5 0.3 0.3/1.5 0.2 1.0/1.3 0.7 1.5 3.3 4.8 2.3 1.8 1.0 0.0 0.5 3.0 1.8 -5.0 6.3 5.0
Светослав Петров 31 3.8/8.8 42.0 2.0/3.8 0.5 1.8/5.0 0.4 1.0/1.5 0.7 1.0 4.3 5.3 2.0 2.5 1.8 0.0 0.0 1.5 1.5 0.3 10.3 11.3
Стефан Ангелов 33 3.8/10.0 33.0 3.5/7.3 0.4 0.3/2.8 0.1 1.5/2.3 0.6 1.8 3.0 4.8 2.8 4.5 1.3 0.0 0.0 1.8 1.5 -5.3 9.3 6.3
Стефан Стоянов 18 1.5/8.0 12.8 0.5/2.8 0.3 1.0/5.3 0.2 0.0/0.0 0.0 1.8 1.8 0.8 0.8 0.5 0.0 0.0 0.5 0.8 -13.8 4.0 0.0
Тихомир Широв 4 0.3/2.3 4.7 0.3/2.0 0.2 0.0/0.3 0.0 0.0/0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.3 -1.3 0.7 -1.7
Явор Иванов 23 0.0/2.5 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.5 3.5 4.0 1.0 1.0 2.0 0.5 0.5 0.0 0.5 6.5 0.0 4.0
НБЛ Аматьори | НБЛА Запад - мъже
Състезател Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Борислав Христов 19 3.0/10.8 15.2 1.6/4.2 0.3 1.4/6.6 0.2 1.0/1.4 0.7 0.8 3.2 4.0 0.4 2.2 0.2 0.0 0.0 1.8 0.8 -0.4 8.4 1.6
Владимир Петров 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Георги Брестнички 20 2.8/8.5 18.2 2.1/6.8 0.3 0.7/1.7 0.4 1.8/2.3 0.8 0.9 1.8 2.7 2.4 3.8 1.0 0.0 0.1 0.2 2.4 -7.0 8.1 6.3
Живко Радевски 21 1.7/4.0 23.2 1.7/3.7 0.4 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0.5 5.5 6.0 3.8 2.2 0.7 0.2 0.0 2.0 0.7 -3.0 3.3 8.2
Михаил Капитанов 31 6.2/14.6 32.0 3.2/5.8 0.6 3.0/8.8 0.3 2.2/3.2 0.7 0.8 4.4 5.2 6.0 6.0 1.4 0.0 0.4 1.6 3.8 -7.2 17.6 16.2
Николай Мораров 29 4.5/11.3 37.0 4.4/9.9 0.5 0.1/1.4 0.1 2.5/4.4 0.6 3.3 6.1 9.4 0.9 1.4 0.6 1.0 0.4 1.8 3.1 -0.9 11.6 14.5
Петър Загоров 37 6.7/16.7 40.7 6.0/14.0 0.4 0.7/2.7 0.2 2.7/4.3 0.6 4.7 9.3 14.0 2.3 2.7 0.0 1.0 1.7 3.3 6.0 -4.0 16.7 20.3
Петър Маринов 8 0.7/3.0 24.8 0.2/1.3 0.1 0.5/1.7 0.4 0.2/0.3 0.5 0.0 0.7 0.7 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.2 -3.3 2.0 0.3
Петър Петров 10 0.7/1.8 12.7 0.7/1.8 0.3 0.0/0.0 0.3/0.7 0.5 1.2 1.8 3.0 0.2 0.5 0.5 0.2 0.0 0.5 0.8 -5.7 1.7 3.8
Петър Танков 13 1.5/5.5 11.8 1.3/3.8 0.2 0.3/1.6 0.2 0.5/0.7 0.6 1.4 3.4 4.7 0.5 0.9 0.5 0.3 0.0 1.9 0.8 -3.4 3.8 3.5
Пламен Пенев 20 1.5/4.4 27.5 1.3/3.3 0.3 0.3/1.1 0.3 1.1/2.4 0.4 1.3 2.7 3.9 1.8 1.8 0.9 0.0 0.1 1.8 2.0 0.4 4.3 5.0
Светослав Петров 22 2.2/7.2 25.8 0.6/2.2 0.3 1.5/4.9 0.3 0.5/0.6 0.5 0.5 2.8 3.2 1.2 1.9 1.7 0.0 0.1 1.8 0.8 -5.7 6.3 4.2
Стефан Ангелов 19 2.0/6.8 34.6 1.8/5.0 0.4 0.3/1.8 0.1 1.1/2.0 0.5 0.8 1.8 2.5 1.6 1.9 0.4 0.3 0.3 1.9 1.4 -6.1 5.4 1.9
Стефан Стоянов 14 1.1/6.1 8.9 0.1/1.5 0.0 1.0/4.5 0.1 0.2/0.8 0.2 0.5 2.4 2.9 1.2 0.6 0.5 0.2 0.1 0.6 0.6 -3.0 3.4 1.7
Тихомир Широв 8 0.6/1.6 11.8 0.5/1.3 0.3 0.1/0.3 0.3 0.0/0.0 0.3 1.3 1.6 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 -1.9 1.3 1.4
Явор Иванов 18 1.0/3.3 16.5 1.0/3.3 0.2 0.0/0.0 0.0/0.3 0.0 2.3 1.3 3.5 0.8 2.0 0.5 0.3 0.0 1.3 0.8 -8.0 2.0 2.0
Общо за сезона
Състезател Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Борислав Христов 19 3.0/10.8 15.2 1.6/4.2 0.3 1.4/6.6 0.2 1.0/1.4 0.7 0.8 3.2 4.0 0.4 2.2 0.2 0.0 0.0 1.8 0.8 -0.4 8.4 1.6
Владимир Петров 6 0.7/1.1 21.4 0.7/1.1 0.8 0.0/0.0 0.0/0.0 0.4 1.6 2.0 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0 0.4 0.4 -0.3 1.4 3.1
Георги Брестнички 22 3.9/10.4 22.6 3.0/8.0 0.4 0.9/2.4 0.4 1.9/2.6 0.7 1.1 2.5 3.6 2.7 3.2 1.3 0.1 0.1 0.5 2.6 -3.2 10.5 9.7
Живко Радевски 21 1.7/4.0 23.2 1.7/3.7 0.4 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0.5 5.5 6.0 3.8 2.2 0.7 0.2 0.0 2.0 0.7 -3.0 3.3 8.2
Михаил Капитанов 31 6.2/14.6 32.0 3.2/5.8 0.6 3.0/8.8 0.3 2.2/3.2 0.7 0.8 4.4 5.2 6.0 6.0 1.4 0.0 0.4 1.6 3.8 -7.2 17.6 16.2
Николай Мораров 23 3.5/8.7 29.9 3.4/7.6 0.4 0.1/1.1 0.1 2.1/3.5 0.6 2.5 5.4 7.9 0.6 1.1 0.5 0.7 0.4 1.5 2.5 0.7 9.1 11.6
Петър Загоров 37 6.7/16.7 40.7 6.0/14.0 0.4 0.7/2.7 0.2 2.7/4.3 0.6 4.7 9.3 14.0 2.3 2.7 0.0 1.0 1.7 3.3 6.0 -4.0 16.7 20.3
Петър Маринов 12 1.2/5.3 24.8 0.5/2.2 0.2 0.7/3.1 0.3 0.4/0.6 0.6 0.5 0.7 1.2 0.3 0.9 0.5 0.0 0.0 0.9 0.3 -6.7 3.5 -0.3
Петър Петров 14 0.9/2.6 26.8 0.9/2.6 0.4 0.0/0.0 0.5/1.6 0.3 2.0 2.7 4.7 0.2 0.6 0.5 0.1 0.0 0.7 1.3 -4.3 2.3 5.0
Петър Танков 13 1.5/5.5 11.8 1.3/3.8 0.2 0.3/1.6 0.2 0.5/0.7 0.6 1.4 3.4 4.7 0.5 0.9 0.5 0.3 0.0 1.9 0.8 -3.4 3.8 3.5
Пламен Пенев 22 1.8/5.3 29.0 1.5/4.1 0.3 0.3/1.2 0.2 1.1/2.1 0.5 1.3 2.8 4.1 1.9 1.8 0.9 0.0 0.2 2.1 1.9 -0.9 4.8 5.0
Светослав Петров 24 2.5/7.5 29.6 0.9/2.6 0.4 1.6/4.9 0.3 0.6/0.8 0.6 0.6 3.1 3.7 1.4 2.1 1.7 0.0 0.1 1.7 0.9 -4.3 7.2 5.9
Стефан Ангелов 24 2.6/7.8 34.1 2.3/5.8 0.4 0.3/2.1 0.1 1.3/2.1 0.5 1.1 2.2 3.3 2.0 2.8 0.7 0.2 0.2 1.8 1.4 -5.8 6.7 3.3
Стефан Стоянов 15 1.2/6.6 9.9 0.2/1.9 0.1 1.0/4.7 0.1 0.1/0.6 0.2 0.4 2.2 2.6 1.1 0.7 0.5 0.1 0.1 0.6 0.7 -5.9 3.5 1.3
Тихомир Широв 7 0.5/1.8 10.2 0.5/1.5 0.3 0.1/0.3 0.3 0.0/0.1 0.0 0.3 1.0 1.3 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.4 0.1 -1.8 1.2 0.7
Явор Иванов 20 0.7/3.0 11.0 0.7/2.8 0.2 0.0/0.2 0.0 0.0/0.2 0.0 1.7 2.0 3.7 0.8 1.7 1.0 0.3 0.2 0.8 0.7 -3.2 1.3 2.7

* Стартирал % Процент стрелба (К) Капитан 2 Точки
3 Точки АС Асистенции БЛ Блокове ГР Грешки
З Защита ИЗ Извършени К Коефициент МВП Н Нападение
НАР Нарушения НУ Наказателни удари О Общо ОТ Отнети топки
ПО Понесени Т Точки У/О Успешни/Опити (C) Капитан