Отбор
ИНПУЛС

ИНПУЛС

Сезон:

BGO ББЛ | BGO ББЛ ЗАПАД група Б
Състезател Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Валентин Въчковски 28 2.0/5.8 40.3 1.7/4.7 0.4 0.3/1.2 0.3 0.5/0.5 1.0 1.7 4.5 6.2 1.2 2.3 1.0 0.3 0.2 1.7 1.0 -0.7 4.8 6.5
Васил Голов 38 8.0/19.7 41.2 4.2/7.2 0.6 3.8/12.5 0.3 3.0/4.7 0.6 0.5 3.7 4.2 3.2 3.5 3.2 0.2 0.2 2.2 4.2 -1.2 22.8 18.5
Димитър Мановски 32 4.0/13.7 27.3 3.3/8.3 0.4 0.7/5.3 0.1 2.3/4.3 0.5 0.7 6.3 7.0 3.7 1.7 1.3 0.0 0.0 2.3 4.3 -1.0 11.0 11.7
Иван Методиев 38 2.0/14.0 14.0 2.0/5.0 0.4 0.0/9.0 0.0 0.0/0.0 1.0 6.0 7.0 3.0 5.0 3.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 0.0
Иван Скерлев 34 7.0/18.8 34.5 5.5/12.0 0.4 1.5/6.8 0.2 3.0/7.0 0.4 1.3 5.3 6.5 2.0 1.8 2.8 0.0 0.3 1.5 5.5 3.0 18.5 15.8
Иван Стайков 10 0.7/2.3 13.8 0.7/2.3 0.2 0.0/0.0 0.0/0.0 0.7 1.8 2.5 0.3 0.2 0.5 0.2 0.0 0.5 0.0 -3.7 1.3 2.5
Илко Вълчев 27 3.0/5.0 60.0 3.0/4.0 0.8 0.0/1.0 0.0 1.0/3.0 0.3 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 7.0 14.0
Мартин Ангелов 31 3.3/8.1 42.6 3.3/6.7 0.5 0.0/1.4 0.0 1.3/2.6 0.5 3.1 4.1 7.3 1.7 2.4 1.7 0.1 0.4 3.0 3.1 3.0 7.9 9.9
Никола Колев 32 4.5/9.0 51.0 4.5/8.8 0.5 0.0/0.3 0.0 1.8/4.8 0.3 4.0 5.3 9.3 0.8 3.3 1.0 0.3 0.3 2.8 3.5 5.8 10.8 11.8
Николай Костов 33 4.3/11.4 37.1 3.1/6.1 0.5 1.1/5.3 0.2 1.4/1.6 0.9 0.6 6.9 7.4 4.3 3.1 1.7 0.0 0.0 2.1 0.7 2.9 11.1 12.6
Павел Митев 15 0.5/2.8 12.5 0.2/1.2 0.1 0.3/1.7 0.2 0.3/0.5 0.8 0.7 1.0 1.7 0.2 1.2 1.5 0.0 0.0 2.2 0.5 -0.8 1.7 -0.3
BGO ББЛ | BGO ББЛ Запад - мъже
Състезател Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Александър Кокалов 10 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 -2.0
Валентин Въчковски 18 1.0/4.3 18.8 1.0/3.8 0.2 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 1.5 2.3 3.8 0.8 1.8 0.5 0.3 0.3 1.3 0.0 0.0 2.0 0.8
Васил Голов 29 5.7/14.3 39.7 3.0/5.3 0.6 2.7/9.0 0.3 0.7/0.7 1.0 1.3 2.0 3.3 2.3 0.0 1.7 0.0 0.3 3.3 2.3 0.0 14.7 12.0
Димитър Мановски 29 2.8/10.5 25.8 2.0/7.0 0.3 0.8/3.5 0.2 1.3/2.5 0.4 2.0 5.0 7.0 1.8 2.3 1.0 0.3 0.5 1.8 2.3 0.0 7.5 6.3
Иван Скерлев 24 4.8/13.8 34.8 4.5/10.3 0.4 0.3/3.5 0.1 3.3/5.0 0.6 0.8 4.5 5.3 1.3 2.0 1.5 0.0 0.8 2.5 3.8 0.0 13.0 8.8
Иван Стайков 20 3.0/5.0 55.3 2.7/4.7 0.4 0.3/0.3 1.0 0.0/0.0 1.3 1.0 2.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 6.3 6.0
Иван Темелакиев 14 1.0/2.0 50.0 1.0/2.0 0.5 0.0/0.0 0.0/0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 -1.0
Илко Вълчев 26 1.8/7.0 23.8 1.5/3.8 0.3 0.3/3.3 0.1 0.8/1.3 0.7 0.3 4.3 4.5 1.5 2.5 0.8 0.0 0.3 1.3 1.8 0.0 4.5 3.3
Красимир Генев 9 0.0/1.0 0.0 0.0/0.7 0.0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.7 0.0 0.0 2.7 2.7 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.3
Никола Колев 15 1.0/4.0 25.0 1.0/4.0 0.3 0.0/0.0 1.0/4.0 0.3 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0 2.0 0.0 3.0 -5.0
Николай Костов 24 2.0/9.0 20.3 1.0/5.0 0.2 1.0/4.0 0.3 0.3/1.5 0.3 0.8 4.0 4.8 2.5 2.0 1.3 0.0 0.0 2.0 1.3 0.0 5.3 2.8
Павел Митев 12 0.7/5.7 14.0 0.7/3.7 0.2 0.0/2.0 0.0 0.7/0.7 1.0 0.7 2.0 2.7 0.0 2.0 0.7 0.3 0.3 2.0 0.3 0.0 2.0 -3.3
Райдо Лемберт 18 0.5/3.5 16.5 0.0/2.5 0.0 0.5/1.0 0.5 0.0/2.0 0.0 2.0 5.0 7.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 1.0 0.0 1.5 3.0
Общо за сезона
Състезател Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Васил Голов 35 7.2/17.9 40.7 3.8/6.6 0.6 3.4/11.3 0.3 2.2/3.3 0.7 0.8 3.1 3.9 2.9 2.3 2.7 0.1 0.2 2.6 3.6 -0.8 20.1 16.3
Иван Методиев 38 2.0/14.0 14.0 2.0/5.0 0.4 0.0/9.0 0.0 0.0/0.0 1.0 6.0 7.0 3.0 5.0 3.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 0.0
Иван Стайков 14 1.4/3.2 27.7 1.3/3.1 0.3 0.1/0.1 1.0 0.0/0.0 0.9 1.6 2.4 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.6 0.0 -2.4 3.0 3.7
Илко Вълчев 26 2.0/6.6 31.0 1.8/3.8 0.4 0.2/2.8 0.1 0.8/1.6 0.6 0.4 3.8 4.2 1.6 2.2 1.0 0.4 0.2 1.0 2.0 0.0 5.0 5.4
Мартин Ангелов 31 3.3/8.1 42.6 3.3/6.7 0.5 0.0/1.4 0.0 1.3/2.6 0.5 3.1 4.1 7.3 1.7 2.4 1.7 0.1 0.4 3.0 3.1 3.0 7.9 9.9
Никола Колев 28 3.8/8.0 45.8 3.8/7.8 0.5 0.0/0.2 0.0 1.6/4.6 0.3 3.6 4.2 7.8 0.6 2.8 0.8 0.2 0.4 3.0 3.2 4.6 9.2 8.4
Павел Митев 14 0.6/3.8 13.0 0.3/2.0 0.2 0.2/1.8 0.1 0.4/0.6 0.8 0.7 1.3 2.0 0.1 1.4 1.2 0.1 0.1 2.1 0.4 -0.6 1.8 -1.3
Александър Кокалов 10 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 -2.0
Валентин Въчковски 24 1.6/5.2 31.7 1.4/4.3 0.3 0.2/0.9 0.1 0.3/0.3 1.0 1.6 3.6 5.2 1.0 2.1 0.8 0.3 0.2 1.5 0.6 -0.4 3.7 4.2
Димитър Мановски 30 3.3/11.9 26.4 2.6/7.6 0.3 0.7/4.3 0.1 1.7/3.3 0.4 1.4 5.6 7.0 2.6 2.0 1.1 0.1 0.3 2.0 3.1 -0.4 9.0 8.6
Иван Скерлев 29 5.9/16.3 34.6 5.0/11.1 0.4 0.9/5.1 0.1 3.1/6.0 0.5 1.0 4.9 5.9 1.6 1.9 2.1 0.0 0.5 2.0 4.6 1.5 15.8 12.3
Иван Темелакиев 14 1.0/2.0 50.0 1.0/2.0 0.5 0.0/0.0 0.0/0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 -1.0
Красимир Генев 9 0.0/1.0 0.0 0.0/0.7 0.0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.7 0.0 0.0 2.7 2.7 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.3
Николай Костов 30 3.5/10.5 31.0 2.4/5.7 0.4 1.1/4.8 0.2 1.0/1.5 0.7 0.6 5.8 6.5 3.6 2.7 1.5 0.0 0.0 2.1 0.9 1.8 9.0 9.0
Райдо Лемберт 18 0.5/3.5 16.5 0.0/2.5 0.0 0.5/1.0 0.5 0.0/2.0 0.0 2.0 5.0 7.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 1.0 0.0 1.5 3.0

* Стартирал % Процент стрелба (К) Капитан 2 Точки
3 Точки АС Асистенции БЛ Блокове ГР Грешки
З Защита ИЗ Извършени К Коефициент МВП Н Нападение
НАР Нарушения НУ Наказателни удари О Общо ОТ Отнети топки
ПО Понесени Т Точки У/О Успешни/Опити (C) Капитан