Отбор
МИКС

МИКС

Сезон:

BGO ББЛ | BGO ББЛ ЗАПАД група Б
Състезател Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Ави Митрани 18 3.3/4.7 43.0 3.3/4.7 0.6 0.0/0.0 1.0/3.7 0.2 0.7 1.7 2.3 1.3 1.0 0.3 0.3 0.0 0.7 2.3 21.3 7.7 8.7
Васил Зарънов 17 1.0/5.0 20.0 1.0/2.0 0.5 0.0/3.0 0.0 0.5/2.0 0.3 0.5 2.0 2.5 2.5 1.5 0.5 0.0 0.0 2.0 1.0 7.0 2.5 0.0
Васко Коцев 24 7.0/10.0 70.0 4.0/4.0 1.0 3.0/6.0 0.5 0.0/0.0 2.0 5.0 7.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 17.0 26.0
Венцислав Мануилов 15 3.0/7.0 43.0 3.0/7.0 0.4 0.0/0.0 1.0/4.0 0.3 5.0 6.0 11.0 1.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7.0 13.0
Данаил Милев 18 1.8/3.5 26.2 1.5/2.7 0.6 0.3/0.8 0.2 0.5/1.7 0.4 1.7 4.0 5.7 0.5 2.3 0.8 0.3 0.0 2.0 1.7 4.7 4.5 6.3
Димитър Гатев 30 2.3/6.3 34.7 2.0/5.0 0.4 0.3/1.3 0.2 0.3/0.7 0.5 1.7 6.3 8.0 2.0 2.7 1.0 1.3 0.3 1.7 0.7 4.7 5.3 9.3
Евстати Евстатиев 33 6.5/16.5 37.0 2.5/7.5 0.4 4.0/9.0 0.2 1.0/1.5 0.8 0.0 3.0 3.0 2.5 3.0 2.5 0.0 0.0 2.0 1.0 8.5 18.0 11.5
Иван Иванов 27 5.3/12.7 38.3 4.0/7.7 0.5 1.3/5.0 0.3 2.7/3.3 0.8 1.0 3.3 4.3 3.0 3.0 2.0 0.0 0.7 2.0 3.0 16.0 14.7 13.3
Константин Маринов 33 2.7/7.3 23.7 1.3/3.0 0.3 1.3/4.3 0.2 0.3/2.0 0.5 1.0 5.7 6.7 3.0 2.3 3.3 0.0 0.0 2.7 1.3 3.3 7.0 10.0
Любомир Василев 24 2.4/6.4 25.4 0.6/2.2 0.3 1.8/4.2 0.3 0.2/0.4 0.5 0.8 2.4 3.2 1.8 1.4 0.6 0.2 0.0 0.4 0.4 14.2 6.8 7.0
Любомир Жечев 24 3.5/10.0 19.5 2.5/6.0 0.2 1.0/4.0 0.1 1.5/3.0 0.4 0.5 2.0 2.5 2.5 2.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.5 -13.5 9.5 7.5
Матей Митев 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Минчо Коцев 29 3.0/6.0 50.0 3.0/5.0 0.6 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 2.0 5.0 7.0 5.0 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 6.0 12.0
Станислав Найденов 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Тодор Раданов 22 2.8/5.6 47.8 2.4/3.4 0.7 0.4/2.2 0.3 1.0/2.0 0.5 2.6 1.0 3.6 1.8 1.0 1.4 0.0 0.0 1.6 1.6 12.8 7.0 9.0
Траян Димитров 25 5.5/12.0 38.0 4.5/6.5 0.5 1.0/5.5 0.2 1.8/2.5 0.7 0.8 2.3 3.0 1.5 2.0 1.3 0.0 0.0 2.0 2.8 -1.0 13.8 11.0
Христо Михайлов 33 8.8/13.7 65.3 7.3/11.2 0.7 1.5/2.5 0.6 2.3/5.2 0.4 3.2 5.2 8.3 2.8 2.2 2.0 1.3 0.2 1.0 3.8 11.8 21.5 28.5
Цветан Ревански 24 0.7/9.0 4.3 0.3/2.0 0.1 0.3/7.0 0.0 0.3/2.0 0.2 2.3 4.3 6.7 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.3 2.0 0.7
Общо за сезона
Състезател Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Ави Митрани 18 3.3/4.7 43.0 3.3/4.7 0.6 0.0/0.0 1.0/3.7 0.2 0.7 1.7 2.3 1.3 1.0 0.3 0.3 0.0 0.7 2.3 21.3 7.7 8.7
Васил Зарънов 17 1.0/5.0 20.0 1.0/2.0 0.5 0.0/3.0 0.0 0.5/2.0 0.3 0.5 2.0 2.5 2.5 1.5 0.5 0.0 0.0 2.0 1.0 7.0 2.5 0.0
Васко Коцев 24 7.0/10.0 70.0 4.0/4.0 1.0 3.0/6.0 0.5 0.0/0.0 2.0 5.0 7.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 17.0 26.0
Венцислав Мануилов 15 3.0/7.0 43.0 3.0/7.0 0.4 0.0/0.0 1.0/4.0 0.3 5.0 6.0 11.0 1.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7.0 13.0
Данаил Милев 18 1.8/3.5 26.2 1.5/2.7 0.6 0.3/0.8 0.2 0.5/1.7 0.4 1.7 4.0 5.7 0.5 2.3 0.8 0.3 0.0 2.0 1.7 4.7 4.5 6.3
Димитър Гатев 30 2.3/6.3 34.7 2.0/5.0 0.4 0.3/1.3 0.2 0.3/0.7 0.5 1.7 6.3 8.0 2.0 2.7 1.0 1.3 0.3 1.7 0.7 4.7 5.3 9.3
Евстати Евстатиев 33 6.5/16.5 37.0 2.5/7.5 0.4 4.0/9.0 0.2 1.0/1.5 0.8 0.0 3.0 3.0 2.5 3.0 2.5 0.0 0.0 2.0 1.0 8.5 18.0 11.5
Иван Иванов 27 5.3/12.7 38.3 4.0/7.7 0.5 1.3/5.0 0.3 2.7/3.3 0.8 1.0 3.3 4.3 3.0 3.0 2.0 0.0 0.7 2.0 3.0 16.0 14.7 13.3
Константин Маринов 33 2.7/7.3 23.7 1.3/3.0 0.3 1.3/4.3 0.2 0.3/2.0 0.5 1.0 5.7 6.7 3.0 2.3 3.3 0.0 0.0 2.7 1.3 3.3 7.0 10.0
Любомир Василев 24 2.4/6.4 25.4 0.6/2.2 0.3 1.8/4.2 0.3 0.2/0.4 0.5 0.8 2.4 3.2 1.8 1.4 0.6 0.2 0.0 0.4 0.4 14.2 6.8 7.0
Любомир Жечев 24 3.5/10.0 19.5 2.5/6.0 0.2 1.0/4.0 0.1 1.5/3.0 0.4 0.5 2.0 2.5 2.5 2.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.5 -13.5 9.5 7.5
Матей Митев 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Минчо Коцев 29 3.0/6.0 50.0 3.0/5.0 0.6 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 2.0 5.0 7.0 5.0 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 6.0 12.0
Станислав Найденов 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Тодор Раданов 22 2.8/5.6 47.8 2.4/3.4 0.7 0.4/2.2 0.3 1.0/2.0 0.5 2.6 1.0 3.6 1.8 1.0 1.4 0.0 0.0 1.6 1.6 12.8 7.0 9.0
Траян Димитров 25 5.5/12.0 38.0 4.5/6.5 0.5 1.0/5.5 0.2 1.8/2.5 0.7 0.8 2.3 3.0 1.5 2.0 1.3 0.0 0.0 2.0 2.8 -1.0 13.8 11.0
Христо Михайлов 33 8.8/13.7 65.3 7.3/11.2 0.7 1.5/2.5 0.6 2.3/5.2 0.4 3.2 5.2 8.3 2.8 2.2 2.0 1.3 0.2 1.0 3.8 11.8 21.5 28.5
Цветан Ревански 24 0.7/9.0 4.3 0.3/2.0 0.1 0.3/7.0 0.0 0.3/2.0 0.2 2.3 4.3 6.7 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.3 2.0 0.7

* Стартирал % Процент стрелба (К) Капитан 2 Точки
3 Точки АС Асистенции БЛ Блокове ГР Грешки
З Защита ИЗ Извършени К Коефициент МВП Н Нападение
НАР Нарушения НУ Наказателни удари О Общо ОТ Отнети топки
ПО Понесени Т Точки У/О Успешни/Опити (C) Капитан